top of page

Hizmetler

01.

Bireysel terapi kişinin yalnızca kendisiyle sürdürülen psikoterapi türüdür. Daha çok, çözüme kişinin kendi bireysel dinamiklerinden ulaşılabileceği durumlarda tercih edilir. Bireysel psikoterapide psikolog tarafından bazı psikolojik testler uygulanabilir. Ancak kişinin şikayetçi olduğu sorunun ilişkisel ya da ailesel faktörlerden kaynaklanıyor olması bireysel psikoterapiyi dışlamaz. Aksine bu durumlarda da son derece etkili olduğu klinik deneyimlerimiz arasındadır.
Bireysel terapinin nihai hedefi çeşitli nedenlerle kişide oluşan psikolojik sorunların giderilmesini sağlayarak kişinin daha doyumlu ve mutlu bir yaşam yolculuğu sürmesinin önünü açmaktır.
Bireysel psikoterapiyi kişinin kendi iç dünyasına yaptığı bir yolculuğa benzetebiliriz. Psikoterapi bir yeniden keşif ve büyüme sürecidir. Hayata ve problemlerine farklı pencerelerden bakabilme becerisini kazanan kişi iç dünyası ile dış dünyasını bütünleştirerek doyuma ve rahatlığa ulaşabilir.
Bireysel danışmanlık hizmetinde kişi içinde bulunduğu durumu daha iyi analiz etme ve anlamlandırma, nedenlerini keşfetme, soruna farklı açılardan bakabilme becerilerini geliştirir. Terapist danışanın yeni geliştirdiği bu becerilerini var olan sorununun çözümünde kullanmasına rehberlik eder.
Kişi kendi içine yaptığı yolculuk sonunda hayatının (mümkün olan orandaki) kontrolünü eline almaya hazır hale gelir. Günlük yaşam olaylarının tetiklediği stres ya da bireysel ya da kişilerarası çatışmalar biresyel psikoterapi ile çözüme kavuşurken, çocukluk travmaları, çocuklukta oluşan cinsel istismar ve fiziksel istismar, travmalar, depresyon, yas süreci başta olmak üzere bir çok psiko sosyal sorun bireysel psikoterapiyi zorunlu kılabilir.

02.

Her birey, çocukluktan ergenliğe geçiş sürecinde zorluk yaşamaktadır.

Duyguların hızlı değişimine ayak uydurmaya çalışırken, bedensel değişim ve gelişim de devam etmektedir.

Çocuklukta anne baba tarafından korunan ve kollanan, birçok ihtiyacı karşılanan birey, zaman içinde kendi bakış açısını oluşturmaya başlar ve daha fazla özgürlük alanına ihtiyaç duyar. Birçok doğruyu ve yanlışı sorgularken, anne baba ile hem işbirliği hem de çatışma içinde geçen, hem yakın olmaya hem de ayrışmaya ihtiyaç duyduğu bir sürece girecektir. Bu dönemde yaşanan travmalar ve olumsuz yaşantılar hayat boyu bireyin ayağına takılan taşlar olacaktır.

Ergen terapisi, ergenin kendisini daha iyi tanıması, isteklerini ve arzularını şekillendirmesi, anne baba ile daha ılımlı ilişkiler kurabilmesi, öfkesini yönetebilmesi konularında fayda sağlamaktadır. Bu süreçte travmalar, kazalar, kayıp ve ölümler gibi zor yaşantılar ile başa çıkabilmesi için mutlaka bir terapi desteğine ihityaç duyacaktır çünkü anne babaya kendini kanıtlamaya çalışırken bir uzmanın tarafsız bakış açısı ergenlik çağındaki birey için en güvenli alanı yaratır. Ergenlik döneminde, bireyin kendisine zarar verecek arkadaş ilişkilerinden ve madde kullanımdan uzak durması açısından da ergen terapisi destekleyici olacaktır.

Ebeveynler ve çocuk ile beraber başlayan süreç, ergenlik çağındaki bireyin yaşına ve gelişimine göre ergen ile bireysel olarak veya aile ile işbirliği içinde sürdürülebilir. Terapi sürecinin ne kadar süreceği, ailenin başvuru sebebine, ergenin ve ailenin psikoterapi sürecine açıklığı ve birbirleri ile işbirliği yapmaya yatkınlıklarına bağlı olarak belirlenmektedir.

03.

Sağlıklı bir hayat sürebilmenin ön koşulu fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı olabilmektedir. Günlük yaşamın koşturmacası içinde birçok insan kendisinin, yaşadıklarının, duygu ve düşüncelerinin farkında olamamaktadır. Yetişkin Terapi de amaç bedensel ve ruhsal açıdan kişinin kendinin ve sorunlarının farkında olmasını, yaşadığı problemleri çözme becerisi kazanmasını böylelikle kendisini ve yaşamını önemseyen, çevresiyle ve kendisiyle barışık yaşamak isteyen, problemlerinin farkında olan ya da yaşadığı problemleri fark etmek isteyen herkes yetişkin Terapiden yararlanabilir.

Yetişkin Terapisi ayrıca günümüzde birçok ruh sağlığı sorununda da etkili olabilmektedir. Ruhsal açıdan kendisini iyi hissetmeyen, bu nedenle psikiyatriste başvurmuş ve ilaç tedavisine başlayan kişilerde Terapi hizmetinden yararlanabilirler. Kendisiyle ve çevresiyle uyum içinde yaşamasına yardımcı olmaktır.

Psikoterapi, danışanın yaşadıklarını konuşma aracılığıyla karşısındaki ruh sağlığı uzmanına anlatmasıdır. Psikoterapist ve danışan arasında her iki insan arasında olduğu gibi bir ilişki oluşur.

Psikoterapist, psikolojik müdahale biçimi olarak, empati yoluyla karşısındakinin düşünce ve duygularını anlamaya çalışır. 

Yetişkinler, kendileri için psikolojik destek ve terapi için alttaki konularda başvuruda bulunabilirler;

 • Ruhsal çökkünlük hali (depresif bozukluk)

 • Kaygı problemleri (anksiyete bozukluğu)

 • Sosyal ve Özgül Fobiler (hayvan tipi, doğal çevre tipi, kan-enjeksiyon-yara tipi, durumsal tip)

 • Ruhsal Travma (Fiziksel ve Psikolojik bütünlüğü tehdit eden ve etkili yaralanma belirtileri bırakan yaşantı)

 • Kayıp & Yas süreci

 • Stres yönetimi/toleransı & gerilimlerle başa çıkmak (asertif / girişimci davranış biçimi, iletişim problemleri, öfke kontrolü vb.

 • Aile danışmanlığı / Çift terapisi

 

  Terapinin, psikolojik iyileşme ve gelişme sağlayan bir yöntem olduğu kanıtlanmıştır. Araştırmalar, terapinin psikolojik sorunları gidermede %85 etkili olduğunu bulmuştur. %85 etkililik oranı, terapide hangi yöntemin kullanıldığından bağımsızdır.

04.

Sağlıklı bir çocuğun gelişiminin izlenmesi ve çocuğun gelişimindeki normalden sapmaların tanımlanmasına yönelik bilgi, beceri ve yeteneğin geliştirilmesi. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için uygun değerlendirme araçlarını kullanarak güvenilir değerlendirmelerin yapılması. Risk altındaki çocukları erken dönemde tanıyıp, değerlendirme ve müdahaleye yönelik rapor yazılması. 

05.
 • Özellikle aile ve çift ilişkilerinde problem yaşayan herkes bu terapi yönteminden yararlanabilir. Aile ve çift terapisinin çok geniş ve yaygın bir kullanım alanı vardır. Tüm psikiyatrik/psikolojik bozukluklarda, diğer yöntemlerle birlikte kullanılabilir. Kullanım alanlarından bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Çift ilişkileri

 • Evlilik problemleri

 • Boşanma

 • Yeme bozuklukları

 • Alkol ve madde kullanımı

 • Kronik fiziksel rahatsızlıklarla

 • Yas, kayıp ve travmalar

 • Duygusal istismar, ihmal ve şiddet

 • Aile yaşamında değişiklikler (iş değişikliği, taşınma vb.)

 • Anksiyete ve depresyonu da içeren duygusal bozukluklar

 • Ebeveynlik becerileri

 • Üvey bireyi bulunan aileler destek.

 • Psikoseksüel zorluklar

 • Evlat edinme, üvey ebeveyn/çocuk ilişkileri

 • Kendine zarar verici davranış

 • Travma sonrası çocuklara, gençlere ve yetişkinlere destek

 • Göç eden ailelere destek

 • İş stresi

 • Ekonomik problemler

 • Birçok durumda, diğer psikoterapi yöntemleri ve bazen de ilaçla tedavi yöntemi eşlik edebilmektedir.

bottom of page