top of page

Hakkında

Klinik Psikolog Eda Malkav

İstanbul’da doğdu ve büyüdü.

Lise eğitimini Eyüp Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2010 yılında Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi-Psikoloji Bölümü’nü “tam burslu” olarak kazandı. 2015 yılında yüksek lisans eğitimi için Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Klinik Psikoloji Programı’na kayıt oldu. 2017 yılında Klinik Psikoloji Eğitimini de tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog olmaya hak kazandı.

Bir dönem Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda aktif olarak gönüllülük yaptı. Kültür Üniversitesi ile KAÇUV’un birlikte yürütmüş olduğu projede yer aldı ve hem aile evinde hem de hastanede çocuklarla bu proje kapsamında bir araya gelerek bu süreçleri daha iyi geçirebilmeleri için dışavurumcu tekniklerle çalıştı.

Birçok alanda (anaokulu, insan kaynakları, eğitim) gönüllü stajlar yaparak eğitimini destekledi. Zorunlu stajlarının birini İstanbul Tıp Fakültesi(Çapa) Hastanesi-Nöropsikoloji Bölümü - Prof. Dr. Öget Öktem Tanör’ün yanında yaptı. Diğer zorunlu stajınI ise İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde  tamamladı.

Cinsiyet prototipleri(toplumsal cinsiyet) ile homofobi arasındaki ilişkiyi inceleyen bir araştırma yaptı. Yüksek lisans tezin de ise lise öğrencilerindeki atılganlık düzeyi ile öfke düzeyi arasındaki ilişkiyi inceledi.

Birçok eğitim, sertifika programına katıldı. Konferans ve seminerlerde yer aldı. Test eğitimleri aldı ve süpervizyon eşliğinde psikolojik görüşmeler gerçekleştirdi.

 Bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde psikolog unvanıyla özel gereksinimi olan bireylerle çalışarak iş hayatına adım attı. Sonraki iş deneyimine özel bir lisede psikolog olarak devam etti. Ergen bireyler ve aileleri ile psikolojik görüşmeler yürüttü. Bir süre burada çalıştıktan sonra Uzman Klinik Psikolog olmasıyla birlikte danışmanlık merkezlerinde psikoterapi yapmaya başladı. Şuan kendi açmış olduğu danışmanlık merkezinde bireysel anlamda psikoterapi süreçleri yürütmeye devam ediyor.

Aynı zamanda “Milliyet-Pembenar” sayfasında “Sağlık Yazarı” olarak psikoloji ile ilgili konular hakkında yazılar yazıyor.

Üye Olduğu Dernekler

 • Türk Psikologlar Derneği

 • Kanserli Çocuklara Umut Vakfı

 • Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Şuan Danışmanlık Süreçlerini Yürüttüğü Alanlar;

 • Çocuk Değerlendirme Görüşmeleri (Gözlem ve Çocuk Testleri ile)

 • Bireysel Psikoterapi

 • Ergen Psikoterapi

 • Yetişkin Psikoterapi

Uyguladığı Testler

 • MMPI                                                   

 • Nöropsikolojik Test Bataryası

 • Psikolojik rahatsızlıkların belirlenmesinde yardımcı ve etkili olan bir takım ölçekler  

 • (Depresyon ölçeği, kaygı ölçeği, öfke ölçeği, atılganlık ölçeği vb.)  

 • Çocuk Testleri            

 • Denver2 Gelişimsel Tarama Testi                               

 • Gesell Gelişim Testi

 • Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi

 • Draw a person

 • Koppitz İnsan Çizim Testi

 • Aile Çiz Testi

 • Ağaç Testi

 • Bahçe Testi

 • Cattell 2A Zeka Testi

 • Peabody Kelime Testi

 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

 • Ankara Gelişim Envanteri

 • Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği

 • Anksiyete Ölçeği

 • DEHB Ölçeği

 • Sosyal Fobi Ölçeği

bottom of page